Kierunki i specjalności - II stopnia

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów w naszej Uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zapewnia wyspecjalizowaną kadrę naukową i nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne. Nasza uczelnia prowadzi nabór na następujących kierunkach i specjalnościach:

Instytut Matematyki 
i Informatyki


Pedagogika

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
  • Resocjalizacja
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Instytut
Nauk Medycznych


Pielęgniarstwo