Kierunki i specjalności - studia jednolite

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów w naszej Uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zapewnia wyspecjalizowaną kadrę naukową i nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne. Nasza uczelnia prowadzi nabór na następujących kierunkach i specjalnościach:

Instytut Matematyki 
i Informatyki


Pedagogika

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna