Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Specjalność:
Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Specjalność Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego przygotowuje do pracy w różnych formacjach mundurowych. Umożliwia ona uzyskanie gruntownej znajomości przepisów prawnych dotyczących organizacji, działania i struktury służb. Dzięki zajęciom praktycznym absolwent pozna realia pracy w służbach mundurowych i zdobędzie odpowiednią sprawność fizyczną potrzebną m.in. w pracy policjanta, żołnierza, strażnika granicznego lub miejskiego, oficera służb specjalnych, strażaka, strażnika ochrony kolei lub strażnika więziennego. Dzięki zajęciom prowadzonym przez nauczycieli teoretyków i praktyków (m.in. oficerom różnych jednostek Wojska Polskiego, Policji, Służby Więziennej, służb specjalnych) oraz atrakcyjnym przedmiotom w programie studiów (w tym sporty obronne, strzelectwo, pomoc medyczna) absolwent będzie znakomicie przygotowanym kandydatem do pracy.