Wykaz przedmiotów - elektrotechnika

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje konkurs świadectw dojrzałości. Poniżej określone zostały przedmioty, brane pod uwagę w ramach konkursu świadectw na poszczególnych kierunkach.

Na studia stacjonarne i niestacjonarne na I rok studiów:

Elektrotechnika

  • Automatyka przemysłowa i systemy mechatroniczne
  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
  • Automatyzacja i elektryfikacja kopalń

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

  • język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
  • jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka