Wykaz przedmiotów - filologia

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje konkurs świadectw dojrzałości. Poniżej określone zostały przedmioty, brane pod uwagę w ramach konkursu świadectw na poszczególnych kierunkach.

Na studia stacjonarne i niestacjonarne na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek:

Filologia angielska

  • Filologia angielska specjalizacja translatoryka stosowana
  • Filologia angielska specjalizacja amerykanistyka

Filologia słowiańska

  • Filologia słowiańska - język rosyjski z językiem ukraińskim (od podstaw i dla zaawansowanych)
    • Specjalizacja: Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

  • język polski,
  • język obcy nowożytny wskazany przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język hiszpański, język włoski.