Wykaz przedmiotów - Pedagogika - II stopień

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Na studia stacjonarne i niestacjonarne na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek:

Pedagogika - II stopień

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
  • Resocjalizacja
  • Pedagogika - bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

będące absolwentami innych niż Pedagogika kierunków studiów zobowiązane są do uzupełnienia w trakcie studiów II stopnia następujących przedmiotów:

  • Dydaktyka ogólna,
  • Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej,
  • Historia myśli pedagogicznej,
  • Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych