Wykaz przedmiotów - mechanika i budowa maszyn

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje konkurs świadectw dojrzałości. Poniżej określone zostały przedmioty, brane pod uwagę w ramach konkursu świadectw na poszczególnych kierunkach.

Na studia stacjonarne i niestacjonarne na I rok studiów:

Mechanika i Budowa Maszyn

 • Mechanika lotnicza
 • Inżynieria lotnicza ze specjalizacjami:
  • Pilotaż samolotowy
  • Pilotaż śmigłowcowy
  • Dyspozytor lotniczy
 • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Mechanizacja górnictwa
 • Budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Automatyka i robotyka przemysłowa

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 • język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 • jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka