Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Zasady zachowania prywatnośc

Wiemy, że prywatność jest ważna. Niniejsze Zasady dotyczą portalu rekrutacji elektronicznej PWSZ w Chełmie.

Informacje Zbierane Przez Nas
Zbierane dane osobowe są wykorzystywane jedynie w celach rekrutacyjnych i (po zakwalifikowaniu i potwierdzeniu chęci studiowania) prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów.

Jak Chronimy Informacje
Nasz serwis korzysta z bezpiecznego serwera, kiedy składasz podanie lub edytujesz swoje dane prywatne, wszelkie podane informacje z twojej strony przed wysłaniem do nas sa szyfrowane. Dodatkowo chronimy dane osobowe zbierane przez nas, żeby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.