Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Informacje o zasadach rekrutacji

Informacja o zasadach rekrutacji w systemie tradycyjnym

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rejestrację kandydatów w formie tradycyjnej tj. poprzez złożenie lub przesłanie do właściwego działu obsługi studenta kompletu dokumentów.
Wykaz niezbędnych dokumentów będzie opublikowany w najbliższym czasie.

Zasady i kryteria przyjęć na studia

Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w PWSZ w Chełmie na poszczególne kierunki/specjalności studiów dostępne są w Uchwale nr 5/CXXVI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 grudnia 2018 r w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020 - zakładka uchwała rekrutacyjna.