Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Instytut Nauk Humanistycznych
INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNYCH
ul. Pocztowa 54 A
22-100 Chełm
tel./fax 82 564 21 04
e-mail: humanistyka@pwsz.chelm.pl

Filologia Polska