Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Instytut Nauk Medycznych
INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH
ul. Wojsławicka 8B
22-100 Chełm
tel./fax 82 564 06 14
e-mail: medycyna@pwsz.chelm.pl

Pielęgniarstwo