Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
Rekrutacja w PWSZ w Chełmie

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów w naszej Uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zapewnia wyspecjalizowaną kadrę naukową i nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne. Nasza uczelnia prowadzi nabór na następujących kierunkach i specjalnościach:

Budownictwo

Elektrotechnika

Filologia

Filologia Polska

Matematyka

Studenci Instytutu Matematyki i Informatyki otrzymują BEZPŁATNY dostęp oraz prawo korzystania z najnowszego oprogramowania firmy Microsoft (oprócz pakietu Office) na swoich prywatnych komputerach

Mechanika i Budowa Maszyn

Pedagogika

Pielęgniarstwo

Rolnictwo

Stosunki Międzynarodowe