Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Mechanika lotnicza
Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalność: Mechanika lotnicza
studia 4 letnie, stacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Informacje dodatkowe

Absolwent specjalności mechanika lotnicza otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do pracy w przemyśle lotniczym oraz ośrodkach obsługi technicznej samolotów.

Podstawową umiejętnością absolwentów tej specjalności jest obsługa techniczna wszystkich rodzajów statków powietrznych. W związku z tym studenci zapoznają się gruntownie z wyposażeniem samolotów, a w szczególności z systemami pokładowymi oraz systemami diagnostyki. Poznają również technologie stosowane w wytwarzaniu elementów konstrukcji lotniczych oraz wykorzystywane maszyny i urządzenia.

Studenci specjalności mechanika lotnicza poznają konstrukcje silników gazowych, turbinowych oraz tłokowych stosowanych w lotnictwie, budowę śmigieł, elementy aerodynamiki i struktury samolotów turbinowych, tłokowych jak również śmigłowców. Zdobywają wiedzę z zakresu obsługi naziemnej oraz zasad i technik wykonywania przeglądów w oparciu o tzw. badanie nieniszczące.

Studenci podczas studiów w PWSZ w Chełmie dodatkowo zapoznają się z przepisami prawa dotyczącymi różnych dziedzin lotnictwa jak również najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi pomocnymi w obsłudze samolotów.