Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 

Wykaz dokumentów - studia II stopnia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia składają we właściwym dziale obsługi studenta komplet dokumentów zawierający: