Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Orzeczenie lekarskie

Na kierunkach lub specjalnościach studiów w trakcie których, studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia kandydat powinien przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wydane przez lekarza medycyny pracy. Skierowania na w/w badania należy pobrać z właściwych Działów Obsługi Studenta:

Dział Obsługi Studenta
INSTYTUT MATEMATYKI I INFORMATYKI

ul. Pocztowa 54A
22-100 Chełm
tel./fax 0-82 562 11 24
Kierunek: Matematyka
Specjalności:
Informatyka stosowana
Zastosowanie matematyki i informatyki w logistyce Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Dział Obsługi Studenta
INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

ul. Wojsławicka 8B
22-100 Chełm
tel./fax 0-82 82 562 06 14
Kierunek: Pielęgniarstwo
Dział Obsługi Studenta
INSTYTUT NAUK ROLNICZYCH

ul. Wojsławicka 8B
22-100 Chełm
tel./fax 0-82 562 06 14
Kierunek: Rolnictwo

Kandydaci rekrutujący się na studia na kierunki: Budownictwo, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn poprzez Internetową Rekrutacje Kandydata (irk.pwsz.chelm.pl) pobierają skierowanie ze swojego konta!!!

Dział Obsługi Studenta
INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH I LOTNICTWA

ul. Pocztowa 54A
22-100 Chełm
tel./fax 0-82 564 00 80
Kierunki:
Budownictwo
Elektrotechnika
Mechanika i Budowa Maszyn