Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Potwierdzanie efektów uczenia

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198) wprowadziła możliwości potwierdzania przez uczelnie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów. Daje to możliwość zaliczenia i zwolnienia z niektórych zajęć kandydatom przyjętym na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Warunkiem tego jest odpowiednie udokumentowanie posiadanego doświadczenia zawodowego przez kandydata.

Potwierdzanie efektów uczenia się polega na przeprowadzeniu przez uczelnię formalnego procesu weryfikacji posiadanych przez daną osobę efektów uczenia się, mającego na celu przyjęcie jej na studia. Weryfikacji podlegają efekty uczenia się, czyli zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych przez daną osobę poza systemem studiów, uzyskanych np. przez wykonywanie pracy, uczestnictwo w kursach i szkoleniach, samodoskonalenie, itp.

Weryfikacja efektów uczenia się dokonywana jest w odniesieniu do efektów kształcenia określonych w programie kształcenia dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia. Uczelnia sprawdza faktyczne umiejętności, kompetencje i wiedzę.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie kierunkami, na których może być przeprowadzone potwierdzanie efektów uczenia się są: Mechanika i Budowa Maszyn, Budownictwo, Elektrotechnika, Matematyka, Stosunki Międzynarodowe, Filologia Polska.

Zainteresowanych potwierdzaniem efektów uczenia się prosimy o kontakt z Działami Obsługi Studenta poszczególnych instytutów PWSZ w Chełmie. Prosimy także o zapoznanie się z załączonym Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Wzór Wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się znajduje się poniżej.

Potwierdzanie efektów uczenia