Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Punkty kwalifikacyjne:

W postępowaniu kwalifikacyjnym przyznaje się następującą ilość punktów za wynik lub ocenę z egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości lub ocenę klasyfikacji końcowej:

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI LUB OCENA
KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
LICZBA PUNKTÓW
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony lub jeden poziom egzaminu Skala ocen sześciostopniowa Skala ocen czterostopniowa
0-29% 0-29% niedostateczna niedostateczna 0
30-60% 30-39% dopuszczająca - 2
61-75% 40-61% dostateczna dostateczna 4
76-90% 62-79% dobra - 6
91-96% 80-90% bardzo dobra dobra 8
97-100% 91-100% celująca bardzo dobra 10