Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Terminarz postępowania rekrutacyjnego

Terminarz postępowania Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na rok akademicki 2018/2019:

I termin:

 • rejestracja kandydatów – w dniach od 4 maja do 13 lipca 2018 r.,
 • ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji kandydatów – do dnia 16 lipca 2018 r.,
 • składanie (przesyłanie) dokumentów - do dnia 23 lipca 2018 r.,
 • ogłoszenie wyników – do dnia 27 lipca 2018 r.

II termin:

 • rejestracja kandydatów – w dniach od 30 lipca do 17 sierpnia 2018 r.,
 • ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji kandydatów – do dnia 20 sierpnia 2018 r.,
 • składanie (przesyłanie) dokumentów - do dnia 27 sierpnia 2018 r.,
 • ogłoszenie wyników - do dnia 31 sierpnia 2018r.

III termin:

 • rejestracja kandydatów – w dniach od 3 września do 21 września 2018 r.,
 • ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji kandydatów – do dnia 24 września 2018 r.,
 • składanie (przesyłanie) dokumentów - do dnia 27 września 2018 r.,
 • ogłoszenie wyników do dnia 28 września 2018r.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego (poza IRK) na rok akademicki 2017/2018:

I. termin

 • składanie dokumentów – w dniach od 4 maja do 23 lipca 2018 r.,
 • ogłoszenie wyników – do dnia 27 lipca 2018 r.

II. termin:

 • składanie dokumentów – w dniach od 30 lipca do 27 sierpnia 2017 r.,
 • ogłoszenie wyników – do dnia 31 sierpnia 2018 r.

III. termin:

 • składanie dokumentów – w dniach od 3 września do 27 września 2017 r.,
 • ogłoszenie wyników – do dnia 28 września 2018 r.