Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Terminarz postępowania rekrutacyjnego

Terminarz postępowania Rekrutacyjnego:

Na podstawie § 1 ust. 6 Załącznika do uchwały nr 5/CXXVI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020 zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarnei niestacjonarne I stopnia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w następujących Instytutach PWSZ w Chełmie: Instytut Matematyki i Informatyki, Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa, Instytut Neofilologii, Instytut Nauk Rolniczych oraz Instytut Nauk Medycznych, na rok akademicki 2019/2020:

I termin:

 1. a) rejestracja kandydatów – w dniach od 15 maja do 12 lipca 2019 r.,
 2. b) ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów – do dnia 15 lipca 2019 r.,
 3. c) składanie (przesyłanie) dokumentów - do dnia 22 lipca 2019 r.,
 4. d) ogłoszenie wyników – do dnia 26 lipca 2019 r.

II termin:

 1. a) rejestracja kandydatów – w dniach od 29 lipca do 16 sierpnia 2019 r.,
 2. b) ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów – do dnia 19 sierpnia 2019 r.,
 3. c) składanie (przesyłanie) dokumentów - do dnia 26 sierpnia 2019 r.,
 4. d) ogłoszenie wyników - do dnia 30 sierpnia 2019 r.

III termin:

 1. a) rejestracja kandydatów – w dniach od 2 września do 20 września 2019 r.,
 2. b) ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów – do dnia 23 września 2019 r.,
 3. c) składanie (przesyłanie) dokumentów - do dnia 27 września 2019 r.,
 4. d) ogłoszenie wyników do dnia 30 września 2019 r.

§2

Dla osób, które z uwagi na szczególne okoliczności nie mogą zarejestrować się w systemie IRK ustala się następujący terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia w następujących Instytutach PWSZ w Chełmie: Instytut Matematyki i Informatyki, Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa, Instytut Neofilologii, Instytut Nauk Rolniczych oraz Instytut Nauk Medycznych, na rok akademicki 2019/2020:

 • I termin:
 1. składanie dokumentów – w dniach od 15 maja do 22 lipca 2019 r.,
 2. ogłoszenie wyników – do dnia 26 lipca 2019 r.

 • II termin:
 1. składanie dokumentów – w dniach od 29 lipca do 26 sierpnia 2019 r.,
 2. ogłoszenie wyników – do dnia 30 sierpnia 2019 r.

 • III termin:
 1. składanie dokumentów – w dniach od 2 września do 27 września 2019 r.,
 2. ogłoszenie wyników – do dnia 30 września 2019 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego dostępny jest w zarządzeniu nr 16/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie