Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Terminarz postępowania rekrutacyjnego

Terminarz postępowania Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na rok akademicki 2017/2018:

I termin:

 • rejestracja kandydatów – w dniach od 4 maja do 14 lipca 2017 r.,
 • ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji kandydatów – do dnia 17 lipca 2017 r.,
 • składanie (przesyłanie) dokumentów - do dnia 24 lipca 2017 r.,
 • ogłoszenie wyników – do dnia 28 lipca 2017 r.

II termin:

 • rejestracja kandydatów – w dniach od 1 sierpnia do 18 sierpnia 2017 r.,
 • ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji kandydatów – do dnia 21 sierpnia 2017 r.,
 • składanie (przesyłanie) dokumentów - do dnia 28 sierpnia 2017 r.,
 • ogłoszenie wyników - do dnia 31 sierpnia 2017r.

III termin:

 • rejestracja kandydatów – w dniach od 1 września do 22 września 2017 r.,
 • ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji kandydatów – do dnia 25 września 2017 r.,
 • składanie (przesyłanie) dokumentów - do dnia 28 września 2017 r.,
 • ogłoszenie wyników do dnia 31 września 2017r.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego (poza IRK) na rok akademicki 2017/2018:

I. termin

 • składanie dokumentów – w dniach od 4 maja do 24 lipca 2017 r.,
 • ogłoszenie wyników – do dnia 28 lipca 2017 r.

II. termin:

 • składanie dokumentów – w dniach od 1 sierpnia do 28 sierpnia 2017 r.,
 • ogłoszenie wyników – do dnia 31 sierpnia 2016 r.

III. termin:

 • składanie dokumentów – w dniach od 1 września do 28 września 2017 r.,
 • ogłoszenie wyników – do dnia 29 września 2017 r.