Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Wykaz przedmiotów

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje konkurs świadectw dojrzałości. Poniżej określone zostały przedmioty, brane pod uwagę w ramach konkursu świadectw na poszczególnych kierunkach.

Na studia stacjonarne i niestacjonarne na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunki:

 • Budownictwo
  • Budownictwo ogólne
  • Drogi i ulice
  • Instalacje budowlane
  • Budownictwo hydrotechniczne
 • Elektrotechnika
  • Automatyka przemysłowa i systemy mechatroniczne
  • Automatyzacja i elektryfikacja kopalń
  • Odnawialne źródła energii
  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
 • Matematyka
  • Ekonomia matematyczna
  • Informatyka stosowana
  • Zastosowanie matematyki i informatyki w logistyce
 • Mechanika i Budowa Maszyn
  • Automatyka i robotyka przemysłowa
  • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
  • Mechanizacja górnictwa
  • Budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania CAD/CAM
  • Mechanika lotnicza
  • Inżynieria lotnicza ze specjalizacjami:
   • Pilotaż samolotowy
   • Pilotaż śmigłowcowy
  • Inżynieria medyczna
  • Bezzałogowe statki powietrzne

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język polski,
 2. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 3. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka

Na studia stacjonarne i niestacjonarne na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek:

 • Filologia
  • Filologia angielska - amerykanistyka
  • Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym
  • Filologia słowiańska specjalizacja wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język polski,
 2. język obcy nowożytny wskazany przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język hiszpański, język włoski.
 • Nauczycielska
 • Komunikacja społeczna i dziennikarstwo
 • brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

  1. język polski,
  2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język obcy nowożytny, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna.
  -->

  Na studia stacjonarne i niestacjonarne na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek:

  • Pedagogika
   • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
   • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
   • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
   • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
   • Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi

  brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

  1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
  2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna.

  Na studia stacjonarne i niestacjonarne na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek:

  • Rolnictwo
   • Żywienie człowieka i organizacja wypoczynku
   • Towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych
   • Mechanizacja rolnictwa
   • Agrobiznes
   • Agroturystyka

  brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

  1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
  2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, matematyka, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

  Na studia stacjonarne i niestacjonarne na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek:

  • Stosunki międzynarodowe
   • Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego
   • Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu
   • Obsługa klienta międzynarodowego

  brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

  1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
  2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.

  Na studia stacjonarne na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek:

  • Pielęgniarstwo

  brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego albo egzaminu dojrzałości/ oceny klasyfikacji końcowej, przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

  1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
  2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.