Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Wykaz przedmiotów

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje konkurs świadectw dojrzałości/dokumentów uprawniających do ubiegania się przyjęcie na studia. Poniżej określone zostały przedmioty, brane pod uwagę w ramach konkursu świadectw na poszczególnych kierunkach.

Na studia stacjonarne i niestacjonarne na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunki:

 • Budownictwo
  • Budownictwo ogólne
  • Drogi i ulice
  • Instalacje budowlane
 • Elektrotechnika
  • Automatyka przemysłowa i systemy mechatroniczne
  • Automatyzacja i elektryfikacja kopalń
  • Odnawialne źródła energii
  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
 • Matematyka
  • Ekonomia matematyczna
  • Informatyka stosowana
  • Zastosowanie matematyki i informatyki w logistyce
 • Mechanika i Budowa Maszyn
  • Automatyka i robotyka przemysłowa
  • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
  • Mechanizacja górnictwa
  • Budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Mechanika lotnicza
  • Inżynieria lotnicza ze specjalizacjami:
   • Pilotaż samolotowy
   • Pilotaż śmigłowcowy

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka

Na studia stacjonarne i niestacjonarne na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek:

 • Filologia
  • Filologia angielska - amerykanistyka
  • Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym
 • Filologia słowiańska język rosyjski z językiem ukraińskim od podstaw
  brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:
 1. język polski,
 2. język obcy nowożytny wskazany przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język hiszpański, język włoski.

Na studia stacjonarne i niestacjonarne na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek:

 • Pedagogika
  • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika szkolna z elementami arteterapii
  • Animacja społeczno - kulturowa z pedagogiką mediów

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna.

Na studia stacjonarne i niestacjonarne na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek:

 • Rolnictwo
  • Żywienie człowieka i organizacja wypoczynku
  • Towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych
  • Mechanizacja rolnictwa
  • Agrobiznes
  • Agroturystyka

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, matematyka, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

Na studia stacjonarne i niestacjonarne na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek:

 • Stosunki międzynarodowe
  • Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego
  • Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu
  • Obsługa klienta międzynarodowego

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.

Na studia stacjonarne na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek:

 • Pielęgniarstwo

brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego albo egzaminu dojrzałości/ oceny klasyfikacji końcowej, przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy,
 2. jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Na studia stacjonarne na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  brane są pod uwagę wyniki lub oceny z egzaminu maturalnego albo egzaminu dojrzałości/ oceny klasyfikacji końcowej, przeliczane na punkty kwalifikacyjne z następujących przedmiotów:

 1. Język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy.
 2. Jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród następujących przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język polski.

Osoby przyjęte na studia II stopnia na kierunku Pedagogika, będące absolwentami innych niż Pedagogika kierunków studiów zobowiązane są do uzupełnienia w trakcie studiów II stopnia następujących przedmiotów:

1) Dydaktyka ogólna,

2) Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej,

3) Historia myśli pedagogicznej,

4) Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych