Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Terminarz postępowania rekrutacyjnego - II stopień

Terminarz postępowania Rekrutacyjnego:

Na podstawie § 1 ust. 6 Załącznika do uchwały nr 5/CXXVI/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2019/2020 zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, na kierunek Pedagogika, w Instytucie Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie, na rok akademicki 2019/2020:

  1. rejestracja kandydatów i składanie (przesyłanie) dokumentów – w dniach od 15 maja do 27 września 2019 r.,
  2. ogłoszenie wyników – do dnia 30 września 2019 r.

§ 2

Dla osób, które z uwagi na szczególne okoliczności nie mogą zarejestrować się w systemie IRK ustala się następujący terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunek Pedagogika w Instytucie Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie, na rok akademicki 2019/2020:

  1. składanie (przesyłanie) dokumentów – w dniach od 15 maja do 27 września 2019 r.,
  2. ogłoszenie wyników – do dnia 30 września 2019 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.