Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Budownictwo

Na kierunku Budownictwo prowadzony jest nabór na następujących specjalnościach: