Kierunki i specjalności - I stopnia

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów w naszej Uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zapewnia wyspecjalizowaną kadrę naukową i nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne. Nasza uczelnia prowadzi nabór na następujących kierunkach i specjalnościach:

Instytut Nauk Technicznych
i Lotnictwa


Budownictwo

Specjalności:
 • Budownictwo ogólne
 • Drogi i ulice
 • Instalacje budowlane

Elektrotechnika

Specjalności:
 • Automatyka przemysłowa i systemy mechatroniczne
 • Automatyzacja i elektryfikacja kopalń
 • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:
 • Automatyka i robotyka przemysłowa
 • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Mechanizacja górnictwa
 • Budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Mechanika lotnicza (tylko studia stacjonarne)
 • Inżynieria lotnicza (tylko studia stacjonarne)
  Specjalizacje:
  1. Pilotaż samolotowy
  2. Pilotaż śmigłowcowy
  3. Dyspozytor lotniczy

Instytut
Neofilologii


Filologia

Specjalności:
 • Filologia angielska specjalizacja translatoryka stosowana
 • Filologia angielska specjalizacja amerykanistyka
 • Filologia słowiańska (język rosyjski i ukraiński od podstaw)
  Specjalizacje:
  • Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna (uprawnienie agenta celnego)
  •  

Stosunki Międzynarodowe

Specjalności:
 • Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego i ochrona granic
 • Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu

 

Instytut Matematyki
i Informatyki


Matematyka

Specjalności:
 • Ekonomia matematyczna
 • Informatyka stosowana

Pedagogika

Specjalności:
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • Pedagogika szkolna z elementami arteterapii
 • Animacja społeczno - kulturowa z pedagogiką mediów

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności:
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego

 

Instytut Nauk Medycznych


Pielęgniarstwo

Instytut Nauk Rolniczych


Rolnictwo

Specjalności:
 • Agrobiznes
 • Agroturystyka
 • Mechanizacja rolnictwa
 • Towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych
 • Żywienie człowieka i organizacja wypoczynku

Kierunki i specjalności - II stopnia

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów w naszej Uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zapewnia wyspecjalizowaną kadrę naukową i nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne. Nasza uczelnia prowadzi nabór na następujących kierunkach i specjalnościach:

Instytut Matematyki 
i Informatyki


Pedagogika

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
 • Resocjalizacja
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Instytut
Nauk Medycznych


Pielęgniarstwo

Kierunki i specjalności - studia jednolite

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów w naszej Uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zapewnia wyspecjalizowaną kadrę naukową i nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne. Nasza uczelnia prowadzi nabór na następujących kierunkach i specjalnościach:

Instytut Matematyki 
i Informatyki


Pedagogika

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna