до Державного Вищого Професійного Інституту у Холмі

Іноземцем є особа, котра не має польського громадянства. Особа, котра має польське громадянство, навіть якщо окрім нього вона має громадянство іншої країни, згідно з польським законодавством не є іноземцем і при прийомі на навчання мусить керуватись правилами, які стосуються польських громадян.

Іноземці можуть навчатися у Державному Вищому Професійному Інституті у Холмі:

 1. за правилами, обов’язковими для польських громадян (безплатно)
 2. за іншими правилами, ніж ті , які стосуються польських громадян (платне навчання)

Розпочинати навчання та навчатися за правилами, які стосуються польських громадян, можуть:

 1. власники дійсної Карти Поляка,

 2. іноземці, котрим надано дозвіл на постійне перебування (Карта постійного перебування)

 3. іноземці, які мають статус біженця, наданий в Речі Посполитій,

 4. іноземці, котрі користуються тимчасовою охороною на території Речі Посполитої,

 5. працівники-мігранти, котрі є громадянами держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – сторони умови про Європейський економічний простір, а також членів їх родин, якщо вони працювали або працюють у Польщі, а також члени їх родин, якщо вони проживають на території РП,

 6. іноземці, котрим на території РП надано дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейських спільнот,

 7. іноземці, котрим на території РП надано дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з обставинами, про які іде мова у art.127, ust.1 lubart. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543)

  • стаття 127- дозвіл на тимчасове перебування з метою виконання праці у професії, котра вимагає високої кваліфікації

  • стаття 159 закон 1 – дозвіл на тимчасове перебування з метою об’єднання сімей

  • стаття 186 закон 1 пункт 3 або 4 – дозвіл на тимчасове перебування з огляду на інші обставини, тобто має дозвіл на перебування довготермінового резидента Євросоюзу, наданий іншою державою – членом або  є членом родини іноземця, згаданого вище

 

Жодна інша законодавча основа дозволу на тимчасове перебування не надає права до навчання на принципах, які є обов’язковими для громадян Польщі

 1. іноземці, котрим надана додаткова охорона на території РП
 2. громадяни держав членів Євросоюзу, держав – членів Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – сторони договору про Європейський економічний простір або Швейцарської Конфедерації і члени їх родин, котрі мають дозвіл на постійне перебування

Кандидати, які не виконують жодної вищевказаної вимоги, можуть пробувати бути прийнятими на навчання на інших умовах, ніж ті, які є обов’язковими для польських громадян (платне навчання).

Документи, що вимагаються:

 1. заява на ім’я Ректора про прийняття на навчання,
 2. анкета-заява,
 3. Декларація законного представника кандидата про згоду на навчання в ДВПІ у Холмі ( якщо кандидату ще не виповнилось 18 років ),
 4. документ рівнозначний польському атестату зрілості, який дає право на навчання у Вищому Навчальному Закладі, до котрого додано апостиль або легалізацію (не стосується випускних іспитів IB i EB),
 5. переклад на польську мову всіх документів, написаних мовою, іншою ніж польська, здійснений польським присяжним перекладачем,
  медична довідка, яка стверджує брак протипоказань до прийняття на навчання. Якщо довідка написана мовою, іншою ніж польська, її треба перекласти,
 6. страховий поліс у випадку хвороби чи наслідків нещасливих випадків на термін навчання у Польщі або Європейський медичний страховий поліс, або треба бути застрахованим у Національному Фонді Здоров’я (NFZ),
 7. дві кольорові фотографії у розмірі 35х45 мм,
 8. ксеро закордонного паспорту – сторінка з фотографією (оригінал до ознайомлення),
 9. ксеро Візи або Карти постійного перебування, або іншого документу, який дає право до перебування на території РП (оригінал до ознайомлення),
 10. посвідка про рекрутаційну оплату (85 польських злотих). 

Обов’язковим є переклад закордонних документів на польську мову, здійснений польським присяжним перекладачем

Крім цього іноземці, які претендують на прийом на навчання у ДВПІ у Холмі мусять:

 • Закінчти річні підготовчі курси для навчання польською мовою в закладах визначених міністром до справ вищої освіти,
 • Або мати сертифікат знання польської мови, виданий Державною комісією підтвердження рівня знання польської мови як іноземної, 
 • Або мати підтвердження Комісії у справах знання польської мови у ДВПІ у Холмі, що їх підготовка та рівень знання польської мови є задовільними для навчання польською мовою.

Місце прийому документів

Іноземець, який хоче розпочати навчання у ДВПІ у Холмі складає комплект вищеперечислених документів в Бюро Обслуговування Студентів – Іноземців Відділу Співпраці із Закордоном  м. Холм, вул. Почтова 54, будинок С, кімната 301.

Особа, що відповідає за контакти: магістер Каміль Ящук

Тел. +48 82 562 06 13

Email: kjaszczuk@pwszchelm.edu.pl


Документи-джерела

 • Закон від 27 липня 2005 р. Закон про вищу освіту ( t. J. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.)
 • Розпорядження Міністра Науки і Вищої Освіти від 12 жовтня 2006 р. у справі навчання і практик іноземців та їх участі в наукових дослідженнях і розвиваючих заняттях (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn.zm)
 • Закон від 12 грудня 2013 р. щодо іноземців (DZ.U. z 2013 r. poz. 1650 z późń.zm)

Documents - foreign language