Kierunek: PIELĘGNIARSTWO

Pielęgniarstwo

studia 3 letnie - licencjackie, stacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat
profil praktyczny

Pielęgniarstwo

Instytut Nauk Medycznych


ul. Wojsławicka 8b
22 – 100 Chełm


Tel. 82 562 06 14
email: medycyna@pwszchelm.edu.pl

Wiedza i umiejętności
 • Absolwent zdobywa tytuł licencjata  pielęgniarstwa uznawany we wszystkich krajach UE
 • Szeroka wiedza i przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
 • Wiedza z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz humanistycznych
 • Znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do wykonywania zawodu
 • Znajomość języka angielskiego stosowanego w opiece pielęgniarskiej
Możliwości zatrudnienia
 • Zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na terenie całej Unii Europejskiej, m.in. w:
  • szpitalach
  • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych
  • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej
  • sanatoriach
  • domach opieki społecznej
  • placówkach nauczania i wychowania
 • Zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej
 • Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich