Procedura rekrutacji

Procedura rekrutacji kandydatów na studia jednolite (5-letnie) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2020/2021.

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywa się metodą konkursu świadectw. (szczegółowy opis dostępny w Uchwała rekrutacyjna z 20 stycznia).

 1. Wybranie kierunku i zapisanie się on-line (założenie konta IRK)
  15.05.2020 - uruchomienie elektronicznych zapisów na studia https://irka.pwszchelm.edu.pl/Irka/
   
 2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  Kandydat powinien dokonać opłaty w wysokości 85 zł za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer konta, który jest automatycznie generowany dla każdego kandydata w systemie IRK – ścieżka: IRK - Internetowa Rekrutacja Kandydatów -> aplikacja Kandydata -> zakładka: Zatwierdzenie ankiety kandydata ->  Informacja dotycząca opłaty rekrutacyjnej
   
 3. Informacja dotycząca wyników wstępnej kwalifikacji 
  (można to sprawdzać w indywidualnym koncie IRK kandydata)
   
 4. Po wstępnej kwalifikacji na studia należy złożyć: 
  • kopię świadectwa maturalnego
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
  • fotografię o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20x25 mm.
  • opcjonalnie w zależności od kierunku – zaświadczenia lekarskiego 
  • do wglądu – dowód osobisty celem potwierdzenia danych osobowych kandydata
 • lub
 • przesłać pocztą:
  • kopię świadectwa maturalnego, potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub oryginał świadectwa maturalnego celem potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika uczelni (oryginał świadectwa zostanie odesłany pocztą) 
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z indywidualnego konta IRK
  • fotografię o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20x25 mm.
  • opcjonalnie w zależności od kierunku – zaświadczenia lekarskiego
 •  
 1. Wpisanie na listę studentów – informację kandydat otrzyma listownie

 
UWAGI DODATKOWE!
Studia stacjonarne są BEZPŁATNE! 

 
Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela: