Terminarz postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie nr 38/2020
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego
na studia na rok akademicki 2020/2021

Na podstawie § 1 ust. 5 uchwały nr 2/CXXXIII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na rok akademicki 2020/2021 (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w następujących Instytutach PWSZ w Chełmie: Instytut Matematyki i Informatyki, Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa, Instytut Neofilologii, Instytut Nauk Rolniczych oraz Instytut Nauk Medycznych, na rok akademicki 2020/2021:

 1. I termin:
  1. rejestracja kandydatów – w dniach od 15 maja do 14 sierpnia 2020 r.,
  2. ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów – do dnia 17 sierpnia 2020 r.,
  3. składanie (przesyłanie) dokumentów – do dnia 24 sierpnia 2020 r.,
  4. ogłoszenie wyników – do dnia 28 sierpnia 2020 r.
 2. II termin:
  1. rejestracja kandydatów – w dniach od 31 sierpnia do 2 października 2020 r.,
  2. ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów – do dnia 5 października 2020 r.,
  3. składanie (przesyłanie) dokumentów – do dnia 12 października 2020 r.,
  4. ogłoszenie wyników – do dnia 16 października 2020 r.

§ 2

Dla osób, które z uwagi na szczególne okoliczności nie mogą zarejestrować się w systemie IRK ustala się następujący terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo w następujących Instytutach PWSZ w Chełmie: Instytut Matematyki i Informatyki, Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa, Instytut Neofilologii, Instytut Nauk Rolniczych oraz Instytut Nauk Medycznych, na rok akademicki 2020/2021:

 1. I termin:
  1. składanie dokumentów – w dniach od 15 maja do 24 sierpnia 2020 r.,
  2. ogłoszenie wyników – do dnia 28 sierpnia 2020 r.
 2. II termin:
  1. składanie dokumentów –  w dniach od 31 sierpnia do 12 października 2020 r.,
  2. ogłoszenie wyników – do dnia 16 października 2020 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.