Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Правила прийому іноземців на навчання

до Державного Вищого Професійного Інституту у Холмі

Іноземцем є особа, котра не має польського громадянства. Особа, котра має польське громадянство, навіть якщо окрім нього вона має громадянство іншої країни, згідно з польським законодавством не є іноземцем і при прийомі на навчання мусить керуватись правилами, які стосуються польських громадян.

Іноземці можуть навчатися у Державному Вищому Професійному Інституті у Холмі:

 • за правилами, обов’язковими для польських громадян (безплатно)
 • за іншими правилами, ніж ті , які стосуються польських громадян (платне навчання)

 Розпочинати навчання та навчатися за правилами, які стосуються польських громадян, можуть:

 • власники дійсної Карти Поляка,
 • іноземці, котрим надано дозвіл на постійне перебування (Карта постійного перебування)
 • іноземці, які мають статус біженця, наданий в Речі Посполитій,
 • іноземці, котрі користуються тимчасовою охороною на території Речі Посполитої,
 • працівники-мігранти, котрі є громадянами держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – сторони умови про Європейський економічний простір, а також членів їх родин, якщо вони працювали або працюють у Польщі, а також члени їх родин, якщо вони проживають на території РП,
 • іноземці, котрим на території РП надано дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейських спільнот,
 • іноземці, котрим на території РП надано дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з обставинами, про які іде мова у art.127, ust.1 lubart. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543)

стаття 127- дозвіл на тимчасове перебування з метою виконання праці у професії, котра вимагає високої кваліфікації

стаття 159 закон 1 – дозвіл на тимчасове перебування з метою об’єднання сімей

стаття 186 закон 1 пункт 3 або 4 – дозвіл на тимчасове перебування з огляду на інші обставини, тобто має дозвіл на перебування довготермінового резидента Євросоюзу, наданий іншою державою – членом або  є членом родини іноземця, згаданого вище

Жодна інша законодавча основа дозволу на тимчасове перебування не надає права до навчання на принципах, які є обов’язковими для громадян Польщі

 • іноземці, котрим надана додаткова охорона на території РП
 • громадяни держав членів Євросоюзу, держав – членів Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – сторони договору про Європейський економічний простір або Швейцарської Конфедерації і члени їх родин, котрі мають дозвіл на постійне перебування

Кандидати, які не виконують жодної вищевказаної вимоги, можуть пробувати бути прийнятими на навчання на інших умовах, ніж ті, які є обов’язковими для польських громадян (платне навчання).

Документи, що вимагаються:

 • заява на ім’я Ректора про прийняття на навчання,
 • анкета-заява
 • Декларація законного представника кандидата про згоду на навчання в ДВПІ у Холмі ( якщо кандидату ще не виповнилось 18 років ),
 • документ рівнозначний польському атестату зрілості, який дає право на навчання у Вищому Навчальному Закладі, до котрого додано апостиль або легалізацію (не стосується випускних іспитів IB i EB),
 • переклад на польську мову всіх документів, написаних мовою, іншою ніж польська, здійснений польським присяжним перекладачем,
 • медична довідка, яка стверджує брак протипоказань до прийняття на навчання. Якщо довідка написана мовою, іншою ніж польська, її треба перекласти,
 • страховий поліс у випадку хвороби чи наслідків нещасливих випадків на термін навчання у Польщі або Європейський медичний страховий поліс, або треба бути застрахованим у Національному Фонді Здоров’я (NFZ),
 • дві кольорові фотографії у розмірі 35х45 мм,
 • ксеро закордонного паспорту – сторінка з фотографією (оригінал до ознайомлення),
 • ксеро Візи або Карти постійного перебування, або іншого документу, який дає право до перебування на території РП (оригінал до ознайомлення),
 • посвідка про рекрутаційну оплату (85 польських злотих).

 

Обов’язковим є переклад закордонних документів на польську мову, здійснений польським присяжним перекладачем

Крім цього іноземці, які претендують на прийом на навчання у ДВПІ у Холмі мусять:

Закінчти річні підготовчі курси для навчання польською мовою в закладах визначених міністром до справ вищої освіти,

Або мати сертифікат знання польської мови, виданий Державною комісією підтвердження рівня знання польської мови як іноземної,

Або мати підтвердження Комісії у справах знання польської мови у ДВПІ у Холмі, що їх підготовка та рівень знання польської мови є задовільними для навчання польською мовою.

Місце прийому документів

Іноземець, який хоче розпочати навчання у ДВПІ у Холмі складає комплект вищеперечислених документів в Бюро Обслуговування Студентів – Іноземців Відділу Співпраці із Закордоном  м. Холм, вул. Почтова 54, будинок С, кімната 301.

 

Особа, що відповідає за контакти: магістер Каміль Ящук

Тел. +48 82 562 06 13

Email: kjaszczuk@ pwsz.chelm.pl

Документи-джерела

Закон від 27 липня 2005 р. Закон про вищу освіту ( t. J. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.)

Розпорядження Міністра Науки і Вищої Освіти від 12 жовтня 2006 р. у справі навчання і практик іноземців та їх участі в наукових дослідженнях і розвиваючих заняттях (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn.zm)

Закон від 12 грудня 2013 р. щодо іноземців (DZ.U. z 2013 r. poz. 1650 z późń.zm)