Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Mechanizacja górnictwa
Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalność: Komputerowe wspomaganie projektowania
i wytwarzania CAD/CAM

studia 4 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Informacje dodatkowe

Absolwent specjalności Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzanie CAD/CAM otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Studenci specjalności Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania CAD/CAM zdobywają wiedzę z zakresu komputerowego wspomagania konstruowania części maszyn CAD oraz zapoznają się ze sposobami opracowywania procesów technologicznych CAM (obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, procesów polimerowych, technologii spawalniczych, technologii montażu, obróbki cieplnej i cieplno chemicznej, itp.). Ponadto poznają różne rodzaje i możliwości komputerowych systemów obróbkowych stosowanych w przemyśle, narzędzi wykorzystywanych w inżynierii odwrotnej jak również maszyny i urządzenia stosowane w odlewnictwie. Kształceni są w zakresie analizy niezawodności oraz optymalizacji, podatności materiałów na obróbkę skrawaniem i kształtowanie plastyczne, poznają metody projektowania i wykonywania narzędzi oraz zasad gospodarowania nimi. Jedną z podstawowych umiejętności nabywanych przez studentów jest projektowanie różnorodnych procesów technologicznych, zarówno metodami klasycznymi jak i z zastosowaniem najnowocześniejszych narzędzi informatycznych. Realizacja kształcenia w PWSZ w Chełmie, odbywa się w oparciu o cały szereg najnowocześniejszych programów komputerowych, wśród których można wymienić m.in.: NX-a firmy Siemens, Solid Edge-a, EdgeCAM-a, Mastercam-a, MTS-a, SinuTarain-a, symulatorów: tokarkowego Manual Plus 620 Heidenhain i frezarskiego TNC 620 Heidenhaine, SimuFact-a, Deform-a, AutoCad-a, Inventora, Mathcad-a, MATLAB-a, Catii, oraz wielu innych.