Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Rekrutacja w PWSZ w Chełmie

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów w naszej Uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zapewnia wyspecjalizowaną kadrę naukową i nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne. Nasza uczelnia prowadzi nabór na następujących kierunkach i specjalnościach:


Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa

Budownictwo

 • Budownictwo ogólne
 • Drogi i ulice
 • Instalacje budowlane

Elektrotechnika

 • Automatyka przemysłowa i systemy mechatroniczne
 • Automatyzacja i elektryfikacja kopalń
 • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalności:

 • Automatyka i robotyka przemysłowa
 • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Mechanizacja górnictwa
 • Budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Mechanika lotnicza (tylko studia stacjonarne)
 • Inżynieria lotnicza (tylko studia stacjonarne)

  Specjalizacje:

  1. Pilotaż samolotowy
  2. Pilotaż śmigłowcowy
  3. Dyspozytor lotniczy

Instytut Neofilologii

Filologia

 • Filologia angielska specjalizacja translatoryka stosowana
 • Filologia angielska specjalizacja amerykanistyka
 • Filologia słowiańska (język rosyjski i ukraiński od podstaw)
  • Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna (uprawnienie agenta celnego)
  • Obsługa księgowa firm w handlu międzynarodowym (zawód - asystent księgowego ze znajomością języka rosyjskiego i ukraińskiego)

Stosunki Międzynarodowe

 • Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego i ochrona granic
 • Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu

Instytut Matematyki i Informatyki

Matematyka

 • Ekonomia matematyczna
 • Informatyka stosowana
 • Zastosowanie matematyki i informatyki w logistyce

Pedagogika

 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • Pedagogika szkolna z elementami arteterapii
 • Animacja społeczno - kulturowa z pedagogiką mediów

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego

Instytut Nauk Medycznych

Pielęgniarstwo


Instytut Nauk Rolniczych

Rolnictwo

 • Agrobiznes
 • Agroturystyka
 • Mechanizacja rolnictwa
 • Towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych
 • Żywienie człowieka i organizacja wypoczynku