Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne to jeden z bardzo pożądanych przez rynek pracy kierunków. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, państwa, infrastruktury i środowiska, stanowi współcześnie coraz większe wyzwanie. Nabiera ono szczególnego charakteru na terenach przygranicznych. Dziedzina ta wymaga przygotowania wysokiej klasy specjalistów, którzy mogliby podjąć działania na różnych poziomach organizacji i realizacji przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. Środowisko zawodowe i przyszli pracodawcy oczekują, że absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne zdobędą wiedzę niezbędną dla kierowników niższego i średniego szczebla oraz doradców i specjalistów w zakresie kompleksowego i zintegrowanego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa.

Na kierunku kształceni będą przyszli pracownicy administracji samorządowej, zespołów reagowania kryzysowego, jednostek organizacyjnych podmiotów gospodarczych zajmujących się ochroną informacji, jednostek straży granicznej, więziennictwa, policji, straży miejskiej, firm z branży ochrony osób i mienia oraz organizacji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem obywateli. Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego będą odgrywać znaczącą rolę w funkcjonowaniu pogranicza zachodniej i wschodniej Europy, zwłaszcza w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i integrowania społeczności tego obszaru.