Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
bezzałogowe statki powietrzne
Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalność: bezzałogowe statki powietrzne


tytuł zawodowy: inżynier

Absolwent specjalności bezzałogowe statki powietrzne otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera i jest przygotowany do pracy przy produkcji, sterowaniu i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych oraz działań po wykonaniu zadania lotniczego, a w szczególności do użytkowego przetwarzania zebranych danych, przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania. Znajdzie on zatrudnienie między innymi w przemysłach wykorzystujących rozległą infrastrukturę przestrzenną, na przykład w przemyśle chemicznym i energetycznym, a także w ministerstwach zajmujących się sytuacjami kryzysowymi (MSW, MON). Ponadto może znaleźć zatrudnienie w rolnictwie i leśnictwie oraz w instytucjach samorządowych, które również mogą wykorzystywać aparaty bezzałogowe ze względu na niskie koszty wykonywania usług.

Podczas trwania studiów uzyskuje on kwalifikacje z dziedziny inżynierii w zakresie: sterowania i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych oraz działań po wykonaniu zadania lotniczego Wiedza ta jest oparta na nauczaniu praktycznym, z wykorzystaniem metod komputerowych i technologii informatycznych.