Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Obsługa klienta międzynarodowego
Kierunek: Stosunki Międzynarodowe
Specjalność: Obsługa klienta międzynarodowego
studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Informacje dodatkowe

Absolwent kierunku "Stosunki międzynarodowe" po ukończeniu 6 semestrów studiów, uzyskaniu wymaganej ilości punktów ECTS, złożeniu pracy licencjackiej oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i tytuł zawodowy licencjata.

Stosunki międzynarodowe to studia dla ciekawych świata i ambitnych, dające możliwości, ale i stawiające wyzwania. Ich zaletą jest interdyscyplinarność, czyli połączenie wielu dziedzin nauki. Studia te dają profesjonalne przygotowanie, kojarzą się z prestiżem i później dobrą pracą. Stosunki międzynarodowe to bez wątpienia jedne z najnowocześniejszych kierunków na polskich uczelniach. Są odpowiedzią na zapotrzebowanie ewoluującego w Polsce rynku pracy i otwartych, dynamicznych dobrze wykształconych osób usiłujących na nim zaistnieć. Studia te łączą ze sobą nauki społeczne i polityczne. W trakcie studiów studenci mają zajęcia z takich dziedzin jak prawo, ekonomia, integracja europejska, bezpieczeństwo narodowe czy polityka zagraniczna. Nieodłącznym elementem studiów na stosunkach międzynarodowych jest nauka języków obcych na bardzo wysokim poziomie. Absolwent PWSZ posiadać ma praktyczne umiejętności posługiwania się językiem obcym, pisania i prezentacji, negocjacji oraz komunikowania międzynarodowego. Studia dają także umiejętność szybkiego przystosowywania się do błyskawicznie zmieniających się warunków pracy.

Stosunki Międzynarodowe to kierunek studiów dający także wiedzę o związkach zachodzących miedzy państwami, a także o organizacjach międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy NATO. Większość działań podejmowanych dzisiaj w biznesie, polityce, mediach, edukacji czy kulturze wymaga uwzględnienia kontekstu międzynarodowego. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie zapoznają studentów ze współczesnym środowiskiem międzynarodowym, koncentrując się zwłaszcza na wiedzy i umiejętnościach niezbędnych na europejskim rynku pracy. Absolwent tego kierunku powinien dysponować podstawową wiedzą społeczno-polityczną, ekonomiczną i kulturalną dotyczącą Europy i świata. Jednocześnie, każdy profil specjalnosciowy zapewnia poszerzenie pewnych umiejętności oraz dodatkowe kwalifikacje:

Specjalność Obsługa klienta międzynarodowego

Studia na specjalności dedykowane są studentom zainteresowanym rozwojem naukowym i podjęciem zatrudnienia w branżach wymagających dobrej znajomości szeroko rozumianej specyfiki relacji międzynarodowych, a w szczególności: handlu, biznesie, turystyce, transporcie (w tym transporcie lotniczym) czy spedycji.

Oferta programowa składać się będzie z modułu przedmiotów doskonalących umiejętności lingwistyczne (m.in. język angielski, ukraiński, rosyjski), modułu psychologiczno-pedagogicznego, służącego wykształceniu w studentach umiejętności komunikacyjnych nieodzownych w kontaktach z klientem międzynarodowym oraz modułu przedmiotów administracyjnych, z naciskiem na praktyczne aspekty przygotowania i obiegu korespondencji formalnej. Dopełnieniem powyższej oferty programowej będą przedmioty doskonalące umiejętność obsługi i współpracy z klientem międzynarodowym w przestrzeni wirtualnej (rozszerzony moduł informatyczny, narzędzia internetowe/komputerowe oprogramowanie wspomagające pracę z klientem), przedmioty prawno-ekonomiczne oraz z zakresu marketingu międzynarodowego. Absolwenci kierunku Stosunki międzynarodowe, specjalność: Obsługa klienta międzynarodowego, będą mogli podjąć zatrudnienie w podmiotach gospodarczych/jednostkach organizacyjnych zorientowanych międzynarodowo, w tym otwartych na współpracę z klientem ukraińskim (detalicznym/hurtowym/przedsiębiorcą).