Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Rekrutacja w PWSZ w Chełmie

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów w naszej Uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zapewnia wyspecjalizowaną kadrę naukową i nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne. Nasza uczelnia prowadzi nabór na następujących kierunkach i specjalnościach:


Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa

ul. Pocztowa 54A , 22 – 100 Chelm
Tel./fax 82 562 06 25, 82 564 00 80
E mail – int@pwsz.chelm.pl

Budownictwo

Elektrotechnika

Mechanika i Budowa Maszyn


Instytut Neofilologii

ul. Wojsławicka 8b, 22 – 100 Chelm
Tel./fax82 564 20 80
E mail – neofilologia@pwsz.chelm.pl

Filologia

Stosunki Międzynarodowe


Instytut Nauk Humanistycznych

ul. Pocztowa 54, Budynek C pokój 107A
22-100 Chełm
tel./fax 82 562 11 24
E mail – humanistyka@pwsz.chelm.pl

Filologia Polska

Zgodnie z Uchwałą nr 10/CX/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wstrzymania rekrutacji na kierunek Filologia polska informujemy, że wstrzymuje się rekrutację na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunek Filologia polska, na rok akademicki 2017/2018.


Instytut Matematyki i Informatyki

22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54, Budynek C pokój 107A
tel/fax 82 562 11 24
E mail – matematyka@pwsz.chelm.pl

Matematyka

Studenci Instytutu Matematyki i Informatyki otrzymują BEZPŁATNY dostęp oraz prawo korzystania z najnowszego oprogramowania firmy Microsoft (oprócz pakietu Office) na swoich prywatnych komputerach

Pedagogika


Instytut Nauk Medycznych

ul. Wojsławicka 8b,
22 – 100 Chelm
Tel./fax 82 562 06 14
E mail – medycyna@pwsz.chelm.pl

Pielęgniarstwo


Instytut Nauk Rolniczych

ul. Wojsławicka 8b 22-100 Chełm
tel./fax: 82 562 06 14
E mail – rolnictwo@pwsz.chelm.pl

Rolnictwo