Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Regulamin rekrutacji elektronicznej

Wypełniając rekrutację elektroniczną oświadczasz, że:

  • zapoznałeś się z "Informacjami o zasadach rekrutacji" dla interesującego Cię naboru, dostępnymi na stronie Uczelni;
  • jesteś świadomy, że ponosisz pełną odpowiedzialność prawną i wszelkie konsekwencje, ze skreśleniem z listy osób przyjętych włącznie, za podanie nieprawidłowych danych potrzebnych w postępowaniu kwalifikacyjnym;
  • wyrażasz zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - (Dz. U. z 2016, poz. 922) - w celach związanych z rekrutacją i tokiem studiów.

Jednocześnie przyjmujesz do wiadomości, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

Dane zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów;

Posiadasz prawo dostępu do swoich danych gromadzonych przez PWSZ oraz prawo do ich poprawiania.

Obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.).